iMeshQa

10 tekstów – auto­rem jest iMeshQa.

Nie odzieraj ludzi z marzeń. Niektórym nie po­zos­tało już nic innego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 maja 2015, 21:32

I nad­chodzi czas w którym przy­pomi­nasz so­bie kim jes­teś.
Na no­wo od­kry­wasz w so­bie pas­je, wiesz że nie możesz bez nich żyć!
A by­wa, że musisz... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 maja 2015, 20:08

I te­raz już wiem, że cza­sem nie można ufać na­wet sobie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 maja 2015, 22:18

I da­ne mi jest pat­rzeć na Ciebie do końca życia . . .
Tyl­ko dlacze­go w ra­mionach in­nej ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2014, 22:35

To straszne ja­kie życie sta­je się przytłaczające kiedy gaśnie w nas os­tatnia is­kier­ka nadzieji.

Naj­gor­sza jest jed­nak wiara w to że ona jeszcze się tli i kiedyś na no­wo rozbłyśnie pełnym światłem... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2014, 17:14

Może kiedy zechcesz poz­nać mnie jeszcze raz - na no­wo, wszys­tko ułoży się zu­pełnie inaczej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2014, 17:14

Naj­gor­sze kiedy nie można spoj­rzeć w oczy oso­bie z którą kiedyś dzieliło się wszel­kie smutki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2014, 17:13

Nic w Twoich us­tach nie brzmi groźniej niż "Wszys­tko będzie dobrze..." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2013, 17:48

Życie nieus­tannie pcha nas w prze­paść zwaną przeznaczeniem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 listopada 2013, 19:02

Wszys­cy są mądrzy i uważają się za naj­lep­szych psycho­logów świata tym­cza­sem każde­go wie­czo­ru wszys­cy zakładają ręce i wy­rywają włosy z bezsilności 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 sierpnia 2012, 15:48
iMeshQa

Saga Zmierzch ;]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

iMeshQa

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

14 maja 2015, 22:20~~Lotta sko­men­to­wał tek­st Nie odzieraj ludzi z [...]

14 maja 2015, 21:37iMeshQa sko­men­to­wał tek­st Nie odzieraj ludzi z [...]

14 maja 2015, 21:32iMeshQa do­dał no­wy tek­st Nie odzieraj ludzi z [...]

13 maja 2015, 20:08iMeshQa do­dał no­wy tek­st I nad­chodzi czas w [...]

5 maja 2015, 15:08krysta sko­men­to­wał tek­st I te­raz już wiem, [...]

1 maja 2015, 22:18iMeshQa do­dał no­wy tek­st I te­raz już wiem, [...]